სახელმწიფო ინსპექტორი

ჩვენ ვახორციელებთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შენობის რეკონსტრუქციის ტექნიკურ ზედამხედველობას.