ზიანის შეფასება

მიყენებული ქონებრივი ზიანი მოქალაქის ან კომპანიის მიმართ ჩვენს საზოგადოებაში ხშირი მოვლენაა, რა დროსაც დგება მიყენებული ზიანის შეფასების აუცილებლობა კომპენსაციის ოდენობის განსასაზღვრად. თქვენი საკუთრების დაზიანების შეფასება დამოუკიდებელი შემფასებლების მიერ, დაგეხმარებათ  შექმნათ მყარი იურიდიული მტკიცებულება იმისათვის, რომ დაიცვათ თქვენი უფლებები და მოითხოვოთ შესაბამისი კომპენსაცია  დაზიანებული ქონების აღდგენის მიზნით (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 408-ე მუხლის შესაბამისად).

AUDITESCORT-ის ექსპერტები უმოკლეს დროში მოახდენენ თქვენი ქონებრივი ზიანის ან მიუღებელი შემოსავლის შეფასებას, რაც დასაბუთებული იქნება შესაბამისი და ურყევი მტკიცებულებებით.

დაგვიკავშირდით:

599818787

ასევე იხილეთ: ბიზნესის შეფასება

შეფასება