მოძრავი ქონების შეფასება

მოძრავი ქონების შეფასება გვჭირდება მაშინ, როდესაც სამოქალაქო უფლებების ობიექტი (ქონება, ქონებრივი უფლებები და სხვა) სამეურნეო მიმოქცევაში ერთვება და მასზე ხორციელდება სამეურნეო ოპერაციები. მანქანა-დანადგარები შეფასების ობიექტები ხდება სხვადასხვა გარიგებების პროცესში, როდესაც საჭირო ხდება არსებული უფლებების დადგენა, შეცვლა. ასევე შეფასების მიზანი შეიძლება გახდეს ძირითადი ფონდების გადაფასება, დაზღვევა, დაგირავება, ბიზნესის ლიკვიდაცია და სხვა. დანადგარების შეფასების მომსახურეობა აქტუალური ხდება უცხოელი ინვესტორის შემოტანილი დანადგარების ადგილობროვო იურიდიული პირის მიერ საწესდებო კაპიტალში შეტანის დროს.

დაგვიკავშირდით:

599818787

ასევე იხილეთ:  უძრავი ქონების შეფასება

შეფასება