საგადასახადო დავები

საგადასახადო დავა/დავები ხშირი და ნაცნობია ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისთვის. ბიზნესს,  მიუხედავად სწორი აღრიცხვიანობისა და გადასახადების კეთილსინდისიერად გადახდისა, სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ ჩატარებული აუდიტის შემდეგ ხშირად ეკისრება ჯარიმები და დამატებითი გადასახადები, რაც უმეტეს შემთხვევაში კანონის განსხვავებული ინტერპრეტაციითაა გამოწვეული.  ხშირია მომართვიანობა საგადასახადო დავების წარმართვის მიმამრთულებით. ჩვენ გვაქვს უდიდესი გამოცდილება შემოსავლების სამსახურის მხრიდან არასამართლიანად, ზედმეტად დარიცხული ჯარიმების შემცირებასა და გაუქმებაში.  AUDITESCORT მზადაა დაიცვას თქვენი კომპანიის ინტერესები, წარმართოს პროცესები როგორც შემოსავლების სამსახურთან, ასევე საკანონმდებლო სივრცეში, სასამართლოში.

დაგვიკავშირდით:

599818787

ასევე იხილეთ: საგადასახადო აუდიტი

აუდიტი