საცხოვრებელი კომპლექსი

ჩვენ განვახორციელეთ მცხეთაში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის განკუთვნილი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტი მოიცავს ორ 8-სართულიან საცხოვრებელ ბლოკს.