სწრაფი ნავიგაცია

უახლესი პოსტები

  • ვაკანსია ინსპექტორის პოზიციაზე

    ვაკანსია ინსპექტორის პოზიციაზე კომპანია Auditescort A ტიპის აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოა, რომელიც მომხმარებელს თავაზობს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების შესახებ დასკვნის მომზადებას, ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირებას, შესრულებულ სამშენებლო სამუშაოთა აქტების ინსპექტირებას, სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკურ ზედამხედველობას, აუდიტორული და სამშენებლო ტექნიკურ ინსპექტირებას. Auditescort ეძებს ინსპექტორს გაზმომარაგების მიმართულებით. სფეროს შესახებ გაზმომარაგების სფერო მოიცავს გაზის ქსელებსა და სისტემებს: • საშუალო და დაბალი წნევის, მიწის

    დეკემბერი 1, 2021
  • ტექ მდგომარეობის ინსპექტორი

    ვაკანსია – ობიექტის ან მისი ნაწილის (შენობები, ნაგებობები) ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირების სფეროს ინსპექტორი პირს, რომელიც ინიშნება ობიექტის ან მისი ნაწილის (შენობები, ნაგებობები) ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირების სფეროს ინსპექტორის თანამდებობაზე უნდა ჰქონდეს უმაღლესი ტექნიკური განათლება შესაბამისი სამშენებლო სპეციალობით, ასევე, უნდა გააჩნდეს

    ივნისი 16, 2021