სამშენებლო ექსპერტიზა

შეფასება

,,აუდიტესკორტი” – ქონების და ქონებრივი უფლებების უმსხვილესი დამოუკიდებელი შემფასებელია ბაზარზე, რომელსაც გააჩნია წარმატებული მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება და საქმიანობის განსახორციელებლად ყველა საჭირო უფლება (სერთიფიკატი, ლიცენზია). შეფასებითი სამუშაოებს ვახორციელებთ შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოში მოქმედი ნორმატიული აქტების სრული დაცვით, რაც გამოგვარჩევს სხვა მცირე კომპანიებისაგან. მომართვის შემთხვევაში, დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ დადგენილი საბაზრო ფასი დაგანახვებთ რეალურ სურათს, რაც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ სწორი და ოპტიმალური გადაწყვეტილება თქვენი და თქვენი ბიზნესის სასარგებლოდ და აიცილოთ ზედმეტი პრობლემები. გთავაზობთ პროფესიონალური მომსახურების ფართო სპექტრს ქონებისა და ქონებრივი უფლებების ყველა სახის შეფასებაზე.

სამუშაო გამოცდილება: ჩვენს მიერ წლის მანძილზე გაიცემა საშუალოდ 1500-ზე მეტი დასკვნა, სხვადასხვა სახის ქონების შეფასებასთან დაკავშირებით. წლების მანძილზე წარმატებულად ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა კომპანიებთან და სახელმწიფო დაწესებულებებთან:

 • საქართველოს ეკონომიკისა მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 • ქალაქ თბილისის მერია
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
 • საქართველოს პარლამენტი
 • სხვა კერძო სამართლის 50-მდე იურიდიული პირი

ჩვენს მიერაა შეფასებულია ქ. თბილისში არსებული სახელმწიფო და ქ. თბილისის მერიის კუთვნილი ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილი ბოლო 2 წლის მანძილზე.

სწრაფი ნავიგაცია

უახლესი პოსტები

 • ვაკანსია ინსპექტორის პოზიციაზე

  ვაკანსია ინსპექტორის პოზიციაზე კომპანია Auditescort A ტიპის აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოა, რომელიც მომხმარებელს თავაზობს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების შესახებ დასკვნის მომზადებას, ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირებას, შესრულებულ სამშენებლო სამუშაოთა აქტების ინსპექტირებას, სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკურ ზედამხედველობას, აუდიტორული და სამშენებლო ტექნიკურ ინსპექტირებას. Auditescort ეძებს ინსპექტორს გაზმომარაგების მიმართულებით. სფეროს შესახებ გაზმომარაგების სფერო მოიცავს გაზის ქსელებსა და სისტემებს: • საშუალო და დაბალი წნევის, მიწის

  დეკემბერი 1, 2021
 • ტექ მდგომარეობის ინსპექტორი

  ვაკანსია – ობიექტის ან მისი ნაწილის (შენობები, ნაგებობები) ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირების სფეროს ინსპექტორი პირს, რომელიც ინიშნება ობიექტის ან მისი ნაწილის (შენობები, ნაგებობები) ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირების სფეროს ინსპექტორის თანამდებობაზე უნდა ჰქონდეს უმაღლესი ტექნიკური განათლება შესაბამისი სამშენებლო სპეციალობით, ასევე, უნდა გააჩნდეს

  ივნისი 16, 2021