2016 წლიდან დღემდე სსიპ „ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების
სახელმწიფო სასწავლებელს“  ვუწევთ აუდიტორულ
მომსახურებას და ვეხმარებით ფინანსური ანგარიშგების შედგენაში (ახლა
უკვე IPSAS-ის შესაბამისად)

2014 წლიდან დღემდე შპს „ლოქსის“, იგივე იქს-ბრენდს  ვუწევთ ბუღალტრულ, აუდიტორულ და საგადასახადო მრჩევლის მომსახურებას.

2018 წლიდან დღემდე შპს “ბუმ გრუპს” (ენერგეტიკული სასმელების მწარმოებელი) ვუწევთ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორულ მომსახურებას.

2015 წლიდან დღემდე შპს “გეოსტორიჯის”  ვუწევთ ბუღალტრულ და საგადასახადო მრჩევლის მომსახურებას.

2016 წლიდან დღემდე იუსტიციის უმაღლეს სკოლას ვუწევთ ფინანსური ანგარიშგების ყოველწლიურ აუდიტორულ მომსახურებას.