ზიანის შეფასება

მიყენებული ქონებრივი ზიანი მოქალაქის ან კომპანიის მიმართ ჩვენს საზოგადოებაში ხშირი მოვლენაა, რა დროსაც დგება მიყენებული ზიანის შეფასების აუცილებლობა, კომპენსაციის ოდენობის დადგენის და მოთხოვნის მიზნით. თქვენი საკუთრების დაზიანების შეფასება დამოუკიდებელი შემფასებლების მიერ, დაგეხმარებათ თქვენ შექმნათ მყარი იურიდიული მტკიცებულება იმისათვის, რომ დაიცვათ თქვენი უფლებები და მოითხოვოთ კომპენსაციის ოდენობა, დაზიანებული ქონების აღდგენის მიზნით (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 408-ე მუხლის შესაბამისად).

 

,,აუდიტესკორტის'' ექსპერტები უმოკლეს დროში მოახდენენ თქვენი ქონებრივი ზიანის ან მიუღებელი შემოსავლის შეფასებას, რაც დასაბუთებული იქნება შესაბამისი და ურყევი მტკიცებულებებით.

კონტაქტი