შეფასება

,,აუდიტესკორტი'' - ქონების და ქონებრივი უფლებების უმსხვილესი დამოუკიდებელი შემფასებელია ბაზარზე, რომელსაც გააჩნია წარმატებული მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება და საქმიანობის განსახორციელებლად ყველა საჭირო უფლება (სერთიფიკატი, ლიცენზია). შეფასებითი სამუშაოებს ვახორციელებთ შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოში მოქმედი ნორმატიული აქტების სრული დაცვით, რაც გამოგვარჩევს სხვა მცირე კომპანიებისაგან. მომართვის შემთხვევაში, დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ დადგენილი საბაზრო ფასი დაგანახვებთ რეალურ სურათს, რაც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ სწორი და ოპტიმალური გადაწყვეტილება თქვენი და თქვენი ბიზნესის სასარგებლოდ და აიცილოთ ზედმეტი პრობლემები. გთავაზობთ პროფესიონალური მომსახურების ფართო სპექტრს ქონებისა და ქონებრივი უფლებების ყველა სახის შეფასებაზე.

 

ვრცლად...

სამუშაოგამოცდილება: ჩვენს მიერ წლის მანძილზე გაიცემა საშუალოდ 1500-ზე მეტი დასკვნა, სხვადასხვა სახის ქონების შეფასებასთან დაკავშირებით. წლების მანძილზე წარმატებულად ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა კომპანიებთან და სახელმწიფო დაწესებულებებთან:

საქართველოს ეკონომიკისა მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

  • ქალაქ თბილისის მერია.
  • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
  • საქართველოს პარლამენტი.
  • სხვა კერძო სამართლის 50-მდე იურიდიული პირი.

ჩვენს მიერაა შეფასებულია ქ. თბილისში არსებული სახელმწიფო და ქ. თბილისის მერიის კუთვნილი ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილი ბოლო 2 წლის მანძილზე.

 

კონტაქტი