სხვა აქტივები

ჩვენ გთავაზობთ ყველა სახის აქტივის შეფასებას, რომელიც მიეკუთვნება მოძრავ ქონებას. ასეთი აქტივებია:

  • ავეჯი.
  • კომპიუტერული და სხვა ელექტრო ტექნიკა.
  • იარაღი.
  • ქიმიური ნივთიერებები.
  • კონცენტრატები.
  • სასაქონლო მატერიალური მარაგები და სხვ.
ვრცლად...
ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დავეხმაროთ მათ, ვისაც სჭირდება ქონების შეფასება და გავუწიოთ კონსულტაცია წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით.