შენობა ნაგებობები

შენობა-ნაგებობების, ბინების, კერძო სახლების, კოტეჯების შეფასებაში იგულისხმება მათი რეალური საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა. შეფასების დროს გათვალისწინებულია ობიექტის ყველა თავისებურება და დეტალი: ადგილმდებარეობა, ფართობი, დაგეგმარება, მდგომარეობა, ლიკვიდურობა, ბაზარზე და ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. ჩვენ გავცემთ დასკვნას, რომელიც წარმოადგენს დასაბუთებულ, ოფიციალურ დოკუმენტს და მისი გამოყენება შეგიძლიათ, როგორც ურყევი მტკიცებულება. ყველაზე ხშირად ჩვენს მიერ ასეთი ტიპის დასკვნები გაიცემა:

  • სასამართლო დავების დროს.
  • საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, რათა დადასტურებული და არგუმენტირებული იქნას გადასახადებით დასაბეგრი ბაზა.
  • ყიდვა/გაყიდვის დროს.
  • ჩუქებით, მემკვიდრეობით გადაცემა/მიღების შემთხვევებში.

ვრცლად...

ჩვენ მოგცემთ გარანტიას ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე და ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას, ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხზე, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დავეხმაროთ მათ, ვისაც სჭირდება შეფასება და გავუწიოთ კონსულტაცია წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით.

კონტაქტი