საგადასახადო დავები

ჩვენი კომპანიის პროფესიონალ იურისტთა ჯგუფი მზად არის გამარჯვების მიღწევამდე დაიცვან თქვენი ინტერესები, სახელმწიფო მაკონტროლებელ ორგანოებთან და სასამართლოებში დავის დროს.

 

ინტერესების დაცვა გულისხმობს:

 

  • საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან წარმოქმნილ დავებში მონაწილეობა, თქვენი ინტერესების დაცვა გამოცდილი იურისტებისა და აუდიტორების მონაწილეობით;
  • სახელმწიფო ორგანოების, მათ შორის საგადასახადო ორგანოების ქმედებების სამართლებრივი ექსპერტიზა;
  • კონსულტაციები საგადასახადო შემოწმებების მიმდინარეობისას და საგადასახადო ორგანოების ქმედებების სამართლებრივი შეფასება;
  • ინტერესების წარდგენა და დაცვა ყველა ინსტანციის სასამართლოში.
  • სასარჩელო და სხვა სახის განცხადებების, საჩივრების და საჭირო საპროცესო დოკუმენტაციის მომზადება;
ვრცლად...დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად და მომსახურების ღირებულების დასადგენად მოგვმართეთ ტელეფონით.

კონტაქტი