დახმარება სახელმწიფო შესყიდვებში

,აუდიტესკორტი'' შემსყიდველებს/მიმწოდებლებს გთავაზობთ დახმარებას სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით. დახმარება მოიცავს:

 

  • კონსულტაციას სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით.
  • რეგისტრაციას შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში.
  • ბრძანებების, ოქმების მომზადებას ტენდერებთან დაკავშირებით.
  • სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებას.
  • სატენდერო წინადადების მომზადებას.
  • დოკუმენტაციის მოგროვებას ადმინისტრაციული ორგანოებიდან.
  • შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დოკუმენტაციის ატვირთვას და სრული კომპლექსს ტენდერთან დაკავშიერბით.
  • ადვოკატის მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით დავის შემთხვევებში.
ვრცლად...ვიძლევით სრულ გარანტიას გაწეული მომსახურების ხარისხზე და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონთან შესაბამისობაზე.