დაგვიკავშირდით
2144 500
597 700 199
593 344 637
Like Us on Facebook
კონტაქტი
auditescort

გთხოვთ 5 ბალიანი სისტემით შეაფასოთ
ჩვენი მომსახურება

პერსონალის კვალიფიკაცია
68.0
394 ხმა
1 2 3 4 5

მომსახურების კულტურა
68.0
421 ხმა
1 2 3 4 5

ხარისხის და ფასის შესაბამისობა
69.0
385 ხმა
1 2 3 4 5

დროულობა
68.0
390 ხმა
1 2 3 4 5

ხშირად დასმული კითხვები

კითხვა: გვაინტერესებს ეკისრებათ თუ არა რაიმე სახის საგადასახადო პასუხისმგებლობა შპს-ში დირექტორს ან დამფუძნებელს თუ გადასახადის ძირითადი თანხა 50000 ლარს არ აღემატება?

 

პასუხისაქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად (06.05.2015 Nას-1307-1245-2014 სუსგ) შეზღუდული პასუხიმგებლობის საზოგადოების (შესაბამისად სხვა იურიდიული პირების) დირექტორსა და მართვით საქმიანობაში ჩართულ პარტნიორს შეიძლება დაეკისროთ პირდაპირ და უშუალოდ, მთელი თავისი ქონებით პასუხისმგებლობა საზოგადოების საგადასახადო დავალიანებისათვის (მ.შ. საგადასახადო შემოწმების ატით დარიცხული საგადასახადო ვალდებულებებბისათვის) იმ შემთხვევაში, თუ დაკმაყოფილებულია ყველა შემდეგი წინაპირობა:
საზოგადოების პარტნიორის შემთხვევაში: ვრცლად

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!certificate_auditescortTIAG-AUDITESCORT-ი 2015 წლის აპრილში მსოფლიოს საერთაშორისო  აუდიტორული ალიანსის TIAG-ის ოფიციალური წევრი გახდა. TIAG-ი  2014 წლის რეიტინგებით წარმოადგენს მსოფლიოში სიდიდით 11-ე საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიას. იგი დაფუძნებულია  2003 წელს და წარმოდგენილია მსოფლიოს 65-ზე მეტ ქვეყანაში. ჩვენი კომპანიის საქმიანობა სრულ შესაბამისობაშია TIAG-ს წესდებით აღიარებულ საერთაშორისო სტანდარტებთან. კომპანიაში დასაქმებულნი არიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებსაც გააჩნიათ საჭირო ცოდნა და გამოცდილება, ისეთი მომსახურების გასაწევად, როგორიცაა: აუდიტორული, ბუღალტრული და იურიდიული მომსახურება, ბიზნესის, მატერიალური და არამატერიალური აქტივების შეფასება.

ჩვენი კომპანიის სპეციალისტების მაღალი კვალიფიკაცია და თითოეული კლიენტისადმი ინდივიდუალური მიდგომა ხელს შეუწყობს თქვენი ბიზნესის განვითარებას.

ჩვენ გაგვაჩნია საჭირო თვისებები და უნარი ეფექტური და ურთიერთმომგებიანი თანამშრომლობისათვის და გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება ჩვენი კომპანიის შემდეგ უპირატესობებზე:

  • ჩვენი თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი და მრავალწლიანი გამოცდილება;
  • საწარმოო და არასაწარმოო სფეროს ყველა დარგში, საქმიანობის სფეციფიკის ფლობა;
  • კლიენტების ამოცანებისა და პრობლემების ყოველმხრივი ანალიზი და ფასების მოქნილი პოლიტიკა;

ჩვენ ვცდილობთ დავამყაროთ კლიენტებთან გრძელვადიანი და პერსპექტიული ურთიერთობები და მუშაობა წარვმართოთ ისე, რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნები. ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მომსახურების მაღალი ხარისხისა და საიმედოობის დასტურია კლიენტებთან მრავალწლიანი თანამშრომლობის გამოცდილება, რომელთა უმრავლესობამ საქმიანობა დაიწყო მცირე ბიზნესით და დღესდღეობით ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს მსხვილი ოპერატორია.

ჩვენ არ გთავაზობთ ტიპიურ გადაწყვეტილებებს, ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენს სურვილებს და თქვენი ბიზნესის თავისებურებებს.

სრული კონფიდენციალურობა გარანტირებულია.